TRAKIA S.A.

www.trakia.ro
Despre noi
Promotii
Oferta auto
Leasing
Legislatie
Contact
Legislatie       INDEX LEGISLATIE
Print

MINISTERUL FINANTELOR - ORDIN
pentru aprobarea Normelor privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de leasing

Ministerul finantelor,
In temeiul prevederilor art. VI de la Titlul II din Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice si in baza art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
Emite urmatorul

ORDIN:

ART. 1
Se aproba Normele privind inregistrareain contabilitate a operatiunilor de leasing, anexa la prezentul ordin.

ART. 2
Directia generala legislatie contabila va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prezentului ordin.

ART. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

MINISTRUL FINANTELOR, Decebal Traian Remes
Bucuresti, 25 iunie 1999
Nr. 686

NORME
privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de leasing

In baza prevederilor art. VI de la Titlul II din Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, se emit urmatoarele norme privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de leasing:

1. Inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind leasingul operational
   1.1. In contabilitatea societatilor de leasing (locator)
       a) Achizitionarea de imobilizari corporale ce urmeaza a fi predate in regim de leasing, se inregistreaza pe baza facturilor emise de furnizorii interni, prin articolul contabil: = 404 "Furnizori de imobilizari", =212 "Mijloace fixe", 4426 "TVA deductibila"
       b) Achizitionarea de bunuri mobile de natura imobilizarilor corporale de la furnizori externi ce urmeaza a fi predate in regim de leasing se inregistreaza prin articolul contabil: = 212 "Mijloace fixe", = 404 "Furnizori de imobilizari"
       c) Amortizarea imobilizarilor corporale achizitionate si predate utilizatorilor conform contrctelor de leasing potrivit duratelor normale de functionare legale in vigoare: = 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor" = 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale"
       d) Inregistrarea facturii emise de locator reprezentand ratele de incasat: 411 "Clienti" = 706 "Venituri din redevente locatii de gestiune si chirii", = 4427 "TVA colectata"

NOTA:
Contul 706 poate fi dezvoltat in analitic, astfel:
        - 706xx "Venituri din redevente reprezentand amortizarea"
        - 706xy "Venituri din redevente reprezentand marja de profit"

       e) Inregistrarea transferului dreptului de proprietate, la valoarea reziduala, stabilita intre parti in cazul in care este prevazuta in contract aceasta clauza, in baza contractului de vanzare-cumparare si a facturii:
               461 "Debitori" = 7721 "Venituri din cedarea activelor", 4427 "TVA colectata"
       f) Scoaterea din patrimoniu a bunurilor care au constituit obiectul contractului de leasing:
               281 "Amortizari privind imobilizarile" = 212 "Mijloace fixe", 6721 "Cheltuieli privind activele cedate"

1.2. In contabilitatea utilizatorului (locatar)
       a) Imobilizarile corporale primite in cazul tranzactiilor de leasing conform prevederilor din contractele incheiate intre parti, se inregistreaza in debitul contului de ordine si evidenta 8036 "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate". Acest cont se crediteaza pe masura platii ratelor de leasing potrivit contractului, astfel incat soldul debitor sa reflecte valoarea ratelor ramase de rambursat.
Valoarea inscrisa in debitul contului 8036 "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate" se compune din:        - Valoarea initiala a bunului reprezentand costul de achizitie la societatile de leasing;
       - Beneficiul, respectiv marja de profit stabilita intre parti.
        b) Inregistrarea facturii emise de proprietarul bunurilor (persoana juridica romana), reprezentand ratele de achitat:
               612 "Cheltuieli cu redeventele locatiile de gestiune si chiriile" = 401 "Furnizori", = 4426 "TVA deductibila"
       c) Inregistrarea facturii emise de proprietarul bunurilor (persoana juridica straina), reprezentand ratele de achitat:
               612 "Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile" = 401 "Furnizori" si 4426 "TVA deductibila" = 5121 "Conturi la banci in lei"
sau inregistrarea taxei pe valoarea adaugata datorata
gestiune si chiriile"gestiune si chiriile"gestiune si chiriile" 4428 "TVA neexigibila" = 446 "Alte impozite taxe si varsaminte asimilate"

NOTA:
Contul 612 poate fi dezvoltat in analitic, astfel:
       - 612xx "Cheltuieli cu redeventele la nivelul amortizarii"
       - 612xy "Cheltuieli cu redeventele reprezentand marja locatorului"
In cazul societatii de leasing (proprietarul bunurilor), persoana juridica straina cu sediul in strainatate, se va inregistra si impozitul pe redevente, datorat de acesta (conform prevederilor din conventiile incheiate pentru evitarea dublei impuneri) dar achitat de beneficiar la cursul de schimb in vigoare la data respectiva, efectuandu-se articolele contabile:
               401 "Furnizori" = 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"
si respectiv,
               446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" = 5121 "Conturi la banci in lei"
"Impozitul pe redeventa se va calcula prin aplicarea cotei de impozit prevazuta in conventiile de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state sau potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri obtinute din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente, asupra redeventei asa cum este ea definita la pct. 20 de la Titlu II, art. IV din Legea nr. 99/1999".
In situatia existentei unor diferente de curs valutar la data achitarii redeventei, acestea se inregistreaza la venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz.
       d1) Inregistrarea transferului dreptului de proprietate pentru bunuri achizitionate din tara (cand exista optiunea de cumparare a bunurilor), la valoarea reziduala a bunului achizitionat de la persoana juridica romana, pe baza contractului de vanzare- cumparare si a facturii: = 404 "Furnizori" , 212 "Mijloace fixe", 4426 "TVA deductibila"
       d2) Inregistrarea transferului dreptului de proprietate pentru bunuri achizitionate din strainatate (cand exista optiunea de cumparare a bunurilor), la valoarea reziduala a bunului achizitionat de la persoana juridica romana, pe baza contractului de vanzare- cumparare si a facturii: = 404 "Furnizori", 212 "Mijloace fixe", 4426 "TVA deductibila"
si
inregistrarea si achitarea taxei vamale de catre utilizator conformprevederilor art. IV pct. 21(4) de la Titlu II din Legea nr. 99/1999 prvind unele masuri pentru accelerarea reformei economice:
              446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" = 5121 "Conturi la benci in lei"
respectiv,
               212 "Mijloace fixe" = 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"
       e) Inregistarea transferului dreptului de proprietate (cand exista optiunea de cumparare a bunurilor) la valoarea reziduala a bunului achizitionat de la persoana juridica straina, pe baza contractului de vanzare-cumparare si a facturii:
              212 "Mijloace fixe" = 404 "Furnizori de imobilizari"
              4426 "TVA deductibila" = 5121 "Conturi la banci in lei"
Inregiatrarea taxei pe valoarea adaugata datorata
               4428 "TVA neexigibila" = 446 "Alte impozite si varsaminte asimilate"
si in cazul taxelor vamale, accizelor, dupa caz,
               446 "Alte impozite, taxe si varsaminta asimilate" = 5121 "Conturi la banci in lei"
respectiv,
               212 "Mijloace fixe" = 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"
       f) Inregistrarea diefrentei de amortizare pana la nivelul costului de achizitie initial inregistrata la locator (din debit cont 8036 "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate" mai putin beneficiul convenit intre parti):
               212 "Mijloace fixe" = 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale"

2. Inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind leasingul finaciar
2.1. In contabilitatea societatilor de leasing (locator)
       a) Achizitionarea de imbilizari corporale de la furnizori interni care urmeaza a fi predate in regim de leasing: = 404 "Furnizari de imobilizari", = 212 "Mijloace fixe", = 4426 "TVA deductibila"
       b) Achizitionarea de bunuri mobile de natura imobilizarilor corporale de la furnizori externi, care urmeaza a fi predate in regim de leasing:
               212 "mijloace fixe" = 404 "Furnizari de imobilizari"        c) Predarea catre beneficiar (utilizator) a bunurilor care fac obiectul contractului de leasing la valoarea inscrisa in contract, respectiv la costul de achizitie si evidentierea creantei inclusiv a dobanzii de incasat:
               2672 "Imprumuturi acordate pe termen lung" = 212 "Mijloace fixe"
               2678 "Dobanzi aferente creantelor imobilizate" = 472 "Venituri inregistrate in avans"
Imobilizarile corporale predate in leasing financiar de catre locator se reflecta in debitul contului in afara bilantului 8038 "Alte valori in afara bilantului" analitic "Bunuri predate in leasing financiar".
Acest cont se crediteaza pe masura facturarii ratelor de leasing potrivit contractului, astfel incat soldul debitor sa reflecte valoarea ratelor ramase de incasat.
       d) Emiterea facturilor reprezentand ratele de incasat potrivit contractului si inregistrarea acestora in contabilitate:
               411 "Clienti" = 706 "Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii", 2678 "Dobanzii aferente creantelor imobilizate", 4427 "TVA colectata"
si concomitent, urmatoarele operatiuni:
       d1) Inregistrarea la venituri a dobanzii aferente
              472 "Venituri inregistrate in avans" = 706 "Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii"
       d2) Credit cont 8038 "Alte valori in afara bilantului" analitic "Bunuri predate in leasing financiar"
       d3) Inregistrarea diminuarii creantei inregistrate la pct. 2.1 lit.c) in debitul contului 2672 "Imprumuturi acordate pe termen lung", cu cota parte din veniturile facturate si inregistrate in creditul contului 706 "Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii":
               658 "Alte cheltuieli de exploatare" = 2672"Imprumuturi acordate pe termen lung"
       e) La expirarea contractului de leasing, odata cu facturarea ultimei rate se consemneaza si transferul dreptului de proprietate pe baza contractului de vanzare - cumparare.

2.2. In contabilitatea utilizatorului (locatar)
       a) Inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor corporale primite conform prevederilor din contractele incheiata intre parti si evidentierea datoriei, inclusiv a dobanzilor aferente:
               212 "Mijloace fixe" = 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate"
               471 "Cheltuieli inregistrate in avans" = 1687 "Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate"
si Debit cont 8036 "Redevente, locatii degestiune, chirii si alte datorii asimilate" cu valoarea imobilizarilor corporale conform documentelor, inclusiv dobanda.
       b) Amortizarea imobilizarilor corporale achizitionate conform contractelor de leasing, se face potrivit duratelor normale de functionare legale, in vigoare.
Inregistrarea in contabilitatea utlizatorilor a amortizarii imobilizarilor corporale primite in cazul contractelor de leasing financiar:
               681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor" = 281 "Amorizari privind imobilizarile corporale"
       c) Inregistrarea obligatiei de plata a ratelor pe baza facturilor emise de proprietarul bunurilor: = 404 "Furnizori de imobilizari", 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate", 1687 "Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate", 4426 "TVA deductibila"
si concomitent,
               666 "Cheltuieli privind dobanzile" = 471 " Cheltuieli inregistrate in avans"
si Credit cont 8036 "Redevente, locatiid egestiune, chirii si alte datorii asimilate".
In cazul in care societatea de leasing (proprietarul bunurilor) este persoane juridica straina, cu sediul in strainatate, se va inregistra si impozitul pe dobanzi datorat de acesta (conform prevederilor din conventiile de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state sau potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului 83/1998, privind impunerea unor venituri obtinute in Romania de persoane fizice si juridice nerezidente) dar achitat de beneficiar la cursul de schimb in vigoare la date respectiva, precum si taxa pe valoarea adaugata, efectuindu-se articolele contabile:
               404 "Furnizori de imobilizari" = 446 "Alte impozie, taxe si varsaminte asimilate"
si, respectiv
               416 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" = 5121 "Conturi la banci in lei"
iar pentru taxa pe valoarea adaugata, *)
               4426 "TVA deductibila" = 5121 "Conturi curente le banci"
sau inregistrarea taxei pe valoarea adaugata datorata:
               4428 "TVA neexigibila" = 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"
       d) La expirarea contractului, odata cu achitarea ultimei rate, se consemneaza si transferul dreptului de proprietate, dupa cum urmeaza:
       d1) in cazul bunurilor produse in tara
               167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate" = 404 "Furnizari de imobilizari", 4426 "TVA deductibila" *)
       d2) in cazul bunurilor din import se va inregistra si achita de catre utilizator si taxa vamala, conform prevederilor art. IV pct. 21(4) de la Titlu II din Legea 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, precum si taxa pe valoarea adaugata, efectuindu-se articolele contabile:
               167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate" = 404 "Furnizari de imobilizari", 4426 "TVA deductibila" *)
si
               446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" = 5121 "Conturi la banci in lei"
respectiv,
               212 "Mijloace fixe" = 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"
       d3) in cazul in care societate de leasing (proprietarul bunurilor) este persoana juridica straina cu sediul in strainatate, se inregistreaza si taxa pe valoarea adaugata *) platita sau de platit (datorata):
               4426 "TVA deductibila" = 5121 "Conturi la banci in lei"
sau
               4428 "TVA neexigibila" = 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"
Creidit cont 8036 "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate" cu valoarea imobilizarilor corporale achizitionate si care au devenit proprietatea utilizatorului.

3.
In aplicarea prevederilor art. 16 lit.b) din Legea 90/1998 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, partile au obligatia de a stabili prin contract atat valoarea ratelor initiale cat si criteriile de indexare a acestora, criterii care vor sta la baza calcularii valorii ratelor de leasing indexate inscrise in facturi, unde pe un rand distinct intitulat "Diferente de pret" se va reflecat valoarea indexarii.
In contabilitate locatorului "Diferentele de pret" inscrise distinct in factura se vor reflecta in creditul contului 758 "Alte venituri din exploatare" - analitic distinct, iar la contabilitatea utilizatorului in debitul contului 658 "Alte cheltuieli de exploatare" - analitic distinct.

___________
*) Inregistrarea taxei pe valoarea adaugata se face numai de catre societatile comerciale luate in evidenta ca platitoare de taxa pe valoarea adugata.

In cazul societatilor comerciale neinregistrate va platitoare de taxa pe valaore adaugata, TVA achitata sau datorata se va inregistratain costul de achizitie al bunurilor in conformitate cu prevederile punctului 19 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991.
In contabiliatea utilizatorului, diferentele de pret aferente ratelor dintr-un an fiscal, conform contractului, inregistrate in debitul contului 658 "Alte cheltuieli de exploatare", pot majora valoarea imobilizarilor corporale potrivit prevederilor H.G. 22/1998 privind unele masuri pentru reflectarea in contabilitatea agentilor economici a unor operatiuni economico-finaciare (articol contabil 212 = 758).

4.
In cazul leasingului opeartional, in bilantul contabil anual al utilizatorului, valoarea ratelor ramase de rambursat, (soldul debitor al contului 8036 "Redevente, locati de gestiune, chirii si alte datorii asimilate"), se va inscrie in formularul "Date informative" pe rand distinct.

5.
In cazul leasingului financiar:
        a) in bilantul contabil al locatorului, valoarea ratelor ramase de incasat se reflecta in soldul conturilor 2672 "Imprumuturi acordate pe termen lung" si 2678 "Dobanzi aferente creantelor imobilizate", care se vor inscrie in formularul cod 23 "Situatia creantelor si datoriilor" randul 02 si respectiv 03;
        b) in bilantul contabil alutilizatorului valoarea ratelor ramase de rambursat se reflecta in soldul conturilor 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate" si 1687 "Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate", care se vor inscrie in formularul cod 23 "Situatia creantelor si datoriilor", pe randul 33 si respectiv 37.

Print | Sus